บริษัท โอเชี่ยนบลู ชิปปิ้ง ไลน์ (ไทยแลนด์) จำกัด ฝากประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานค่ะ

บริษัท โอเชี่ยนบลู ชิปปิ้ง ไลน์ (ไทยแลนด์) จำกัด ฝากประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานค่ะ

บริษัท โอเชี่ยนบลู ชิปปิ้ง ไลน์ (ไทยแลนด์) จำกัด
729/115 ถนนรัชดาภิเษก แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม. 10120
โทรศัพท์: (02) 683 6556 โทรสาร: (02) 683 7661-2

ตำแหน่ง พนักงานขาย (Sales & Marketing) 1 อัตรา

คุณสมบัติ
– เพศ: ชาย หรือ หญิง อายุ: 22- 30 ปี
– ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีสาขาการตลาด บริหารธุรกิจ โลจิสติกส์ หรือ สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
– สามารถใช้โปรแกรม Microsoft (Word, Excel, Powerpoint)
– สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร เช่น Email (ถ้าสามารถพูดภาษาอังกฤษได้จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ)
– มีประสบการ์ณด้านการขายค่าระวางเรือขาออก หรือ Sea Freight Forwarder (Export) อย่างน้อย 1 ปี
– เงินเดือน: สามารถเจรจาต่อรองได้
หน้าที่และความรับผิดชอบ
– ติดต่อลูกค้าเพื่อทำใบเสนอราคาค่าระวางเรือ
– เดินทางไปพบลูกค้าในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด
– ทำรายงานการติดต่อลูกค้าและเดินทางไปพบลูกค้าส่งหัวหน้าหน่วยงาน
– ต่อรองค่าระวางเรือกับตัวแทนต่างประเทศ และ ตอบ Emai ลูกค้าและตัวแทนต่างประเทศ
– งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงาน
สวัสดิการ
– ประกันสังคม
– ประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่ม
– ทำงานวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.45 น.
– ค่าเดินทางไปพบลูกค้า
– โบนัส (ตามผลประกอบการของบริษัท)
หลักฐานการสมัครงาน
– สำเนาบัตรประชาชน
– สำเนาทะเบียนบ้าน
– สำเนาหลักฐานการศึกษา
– Resume
– รูปถ่าย 1 นิ้ว

ติดต่อสอบถามและสมัครงาน: คุณศิริพร มือถือ 081 989 0193 EMAIL: siriporn@oceanblu.co.th